Geschiedenis

logo_lang Hoe het begon …

Idee 68 werd opgericht in, jawel 1968. In dat jaar werd het Humbeeks parochiaal centrum vernieuwd. Men vond dat deze zaal voortaan volop benut moest worden. Daarom werd een vereniging opgericht die moest fungeren als overkoepelend orgaan van alle socio-culturele verenigingen van Humbeek. De vereniging kreeg de naam “Idee 68”.

In 1970 stapte men af van het oorspronkelijk opzet. Vanaf dan ging Idee 68 voluit voor theater. Zowel oudere jeugd als volwassenen konden er terecht om toneel te spelen. Idee 68 nam ook deel aan de provinciale toneeltornooien (toen nog in de beursschouwburg) en organiseerde jaarlijks een welsprekendheidstornooi.

Al van bij het begin schonk Idee 68 de grootste aandacht aan een jeugdwerking. Dit resulteerde in 1986 in de oprichting van een jeugdafdeling: Jong Idee 68. Deze bracht in februari 1987 haar eerste toneelstuk op de planken: “Modeshow”. Het was een eigen creatie in een regie van Nathalie Seghers, Patrick Broos en Koen Hanssens.

In 1989 werd Idee 68 een heuse vzw. Zij had toen definitief haar plaats veroverd in de wereld van het amateurtoneel.

Werking

Idee 68 concentreert zich de laatste jaren uitsluitend op zijn jongerenwerking.

Elk jaar is er een grote productie, waarin 20 à 25 spelers tussen 9 en 17 jaar op de planken staan. Omdat het niet evident is om voor zo’n grote groep van jonge spelers een kant-en-klaar toneelstuk te vinden, laten we het stuk schrijven. Voordeel daarvan is dat het volledig op maat van onze spelers gemaakt is.

Een script is één ding, het op de planken krijgen is nog wat anders.

Idee 68 heeft daarvoor een hele schare enthousiaste medewerkers.

Lute Vanduffel tekent sinds 2001 onafgebroken voor de regie.

Voor elke productie worden werkgroepen in het leven geroepen, waar ouders van spelers en andere creatievelingen zich vrijwillig bij aansluiten. De werkgroepen decor en kledij organiseren werkateliers, waar op een ongedwongen manier getimmerd, geknutseld, getekend, geschilderd en genaaid wordt. De werkgroepen grime en techniek (geluid en belichting) schieten iets later in actie en vervolledigen het plaatje.

De hele week die aan de productie voorafgaat, leeft de medewerkersploeg net als de spelers op en rond het podium. Het groepsgevoel, dat maandenlang is opgebouwd, resulteert elk jaar opnieuw in een productie van hoog niveau.