VorigePg_Geschiedenis

Geschiedenis

logo_lang Volgend jaar zijn we jarig!

Idee 68 werd opgericht in, jawel 1968. In dat jaar werd het Humbeeks parochiaal centrum vernieuwd. Men vond dat deze zaal voortaan volop benut moest worden. Daarom werd een vereniging opgericht die moest fungeren als overkoepelend orgaan van alle socio-culturele verenigingen van Humbeek. De vereniging kreeg de naam “Idee 68”.

In 1970 stapte men af van het oorspronkelijk opzet. Vanaf dan ging Idee 68 voluit voor theater. Zowel oudere jeugd als volwassenen konden er terecht om toneel te spelen. Idee 68 nam ook deel aan de provinciale toneeltornooien (toen nog in de beursschouwburg) en organiseerde jaarlijks een welsprekendheidstornooi.

Al van bij het begin schonk Idee 68 de grootste aandacht aan een jeugdwerking. Dit resulteerde in 1986 in de oprichting van een jeugdafdeling: Jong Idee 68. Deze bracht in februari 1987 haar eerste toneelstuk op de planken: “Modeshow”. Het was een eigen creatie in een regie van Nathalie Seghers, Patrick Broos en Koen Hanssens.

In 1989 werd Idee 68 een heuse vzw. Zij had toen definitief haar plaats veroverd in de wereld van het amateurtoneel.

De laatste jaren concentreert Idee68 zich volledig op zijn jongerenwerking, met 4 voorstellingen (waaronder 2 voorstellingen aan de lokale scholen) in het voorjaar en optioneel een extra voorstelling in het najaar van de afgestudeerden.

2018 zal mogelijk een heel andere planning met zich meebrengen, want dan zijn we jarig! Op dit ogenblik broeden we nog op allerlei plannen, maar we houden u snel op de hoogte!

Werking

Hoe zit een toneeljaar eruit bij Idee68?

Elk jaar is er een grote productie, waarin 20 à 25 spelers tussen 9 en 17 jaar op de planken staan. Omdat het niet evident is om voor zo’n grote groep van jonge spelers een kant-en-klaar toneelstuk te vinden, bewerken we vaak een bestaand stuk.

Eens we een stuk hebben gaat Lute Vanduffel, die al sinds 2001 onafgebroken tekent voor de regie, aan de slag met de kinderen. Er wordt gerepeteerd op donderdag en zondag.

Voor elke productie worden werkgroepen in het leven geroepen, waar ouders van spelers en andere vrijwilligers zich bij aansluiten. De werkgroepen decor en kledij organiseren werkateliers, waar op een ongedwongen manier getimmerd, geknutseld, getekend, geschilderd en genaaid wordt. De werkgroepen grime en techniek (geluid en belichting) schieten iets later in actie en vervolledigen het plaatje.

De hele week die aan de productie voorafgaat, leeft de medewerkersploeg net als de spelers op en rond het podium. Het groepsgevoel, dat maandenlang is opgebouwd, resulteert elk jaar opnieuw in een productie van hoog niveau.

Idee68 laat jongeren toe om zonder enige toneelopleiding de kans te krijgen om professioneel omkaderd te groeien tot een rasechte toneelacteur. We werken op acteerwerk, dictie, beweging…en vele andere kwaliteiten.
Wilt u uw zoon of dochter op de wachtlijst zetten of wilt u zelf een handje toesteken en deel uitmaken van ons warme, hechte team stuur ons dan zeker een mailtje naar secretaris@idee68.be of stuur ons een bericht via de contactpagina.